Mạnh mẽ hơn khi tự vượt qua Nỗi đau

Chúng ta sẽ Mạnh mẽ hơn khi Tự vượt qua Nỗi Đau của mình.
Tự ngã tự đứng lên mới thật sự trưởng thành hơn Mạnh mẽ hơn.
Nếu bạn cứ sợ Đau mà bám víu vào thứ gì khác hay ai khác thì mãi mãi cuộc đời bạn không ngẩn cao đầu được. Vì thế hãy :
▲ Tự ngã tự đứng lên ▲

Mạnh mẽ hơn khi tự vượt qua nỗi đau
Mạnh mẽ hơn khi tự vượt qua nỗi đau

【Không Gục Ngã】