Vì đã có quá nhiều Tổn Thương nên hãy Buông Tay

Đến lúc bạn thật sự nhận ra Nỗi đau bạn gây ra cho Người đã giành tất cả để Yêu bạn nó nhiều như thế nào thì cũng là lúc Bạn chẳng còn Tồn tại ở nơi đó để Tổn thương Người đó được nữa.

Vì đã có quá nhiều Tổn Thương nên hãy Buông Tay
Vì đã có quá nhiều Tổn Thương nên hãy Buông Tay